Mengurus Cukai Perniagaan

Dalam mengurus cukai ada 3 punca yang akan menyebabkan cukai anda berkurangan iaitu menurunkan angka jualan, meningkatkan angka belian dan manfaat pengecualian cukai. Asas kepada mengurus cukai yang baik adalah anda perlu ada data kewangan perniagaan anda. Selepas melihat kepada angka-angka dalam laporan kewangan baru lah anda boleh manfaatkan untuk membuat perancangan untuk mengurus cukai.

(more…)