7 TIP JIMAT CUKAI | SUPER Incorp

Mengenal pasti entiti perniagaan yang anda gunakan Mengenal pasti butiran pengecualian cukai bagi individu dan syarikat Mengenal pasti kadar dan struktur percukaian Menyimpan segala dokumen perniagaan dan dokumen yang berkaitan penjimatan cukai Mendapatkan khidmat agen cukai atau akauntan untuk bantu uruskan cukai Membuat perbelanjaan yang berstrategik Mengetahui kelebihan membayar cukai Read more…